500 581 100 [email protected]
Łęczyca herb

Szamba betonowe Łęczyca

Infrastruktura w postaci odpływu ścieków z gospodarstw domowych i komunalnych ciągle jest jeszcze w naszym kraju niedostateczna. W związku z tym nasza firma zajmuje się między innymi produkcją szamb betonowych bezodpływowych, spełniających normy środowiskowe, co jest potwierdzane certyfikatem dla każdego z naszych wyrobów. Oferujemy nasze szamba jedno i dwukomorowe także na terenie powiatu łęczyckiego województwa łódzkiego, adresując swoje wyroby do mieszkańców miast Łęczyca i Piątek, a także gmin Daszyna, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Świnice Warckie oraz Witonia. Oprócz samych szamb montujemy również czujniki poziomu szamba oraz bezpieczne włazy żeliwne lub włazy betonowe.

Miejsca skanalizowane nie potrzebują oczywiści szamb, ale to nie oznacza, że nasza oferta wyrobów betonowych na nich się kończy. Na prywatne posesje a nawet działki można zamówić u nas piwnice ogrodowe, których kubatura wynosi do 13 metrów sześciennych, prywatni posiadacze garaży oraz mechanicy samochodowi mogą u nas zamówić kanały samochodowe o grubości ścianek do 12 centymetrów, a przedsiębiorcy i gospodarka komunalna mogą zaopatrzyć się u nas w studnie wodomierzowe, czy zbiorniki przeciwpożarowe.

Każde z zamówień realizujemy w najszybszym możliwym okresie, a przy tym sami zajmujemy się zarówno transportem zamówionej konstrukcji na miejsce przeznaczenia, jak i jej montażem. Obie te operacje wliczone są w cenę zamówienia, na które wystawiamy faktury, mogące być dokumentem upoważniającym do zwrotu części kosztów poniesionych na inwestycje. Certyfikat na szambo upoważnia dodatkowo o ubieganie się o zwrot kosztów z funduszy środowiskowych, a ponadto skutecznie odpowiada na dociekliwe pytania odnośnie do szczelności szamba zadawane przez kontrole sanitarne.